Започва предварителен обход на област Стара Загора за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

В област Стара Загора предварителният обход ще бъде извършен от 99 регистратора, разпределени по общини както следва: община Братя Даскалови – 10, община Гурково – 5, община Гълъбово – 4, община Казанлък – 15, община Мъглиж – 6, община Николаево – 5, община Опан – 13, община Павел баня – 5, община Раднево – 10, община Стара Загора – 20 и община Чирпан – 6.