Започва предварителен обход на област Шумен за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

От 20 юли до 15 септември Националният статистически институт съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните етапи в подготовката на Преброяване 2021. Близо 2000 представители на общините и НСИ, преминали специализирани обучения, ще извършат предварителен обход във всички населени места на територията на Република България за актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите.

В област Шумен работата по събиране и актуализиране на данните за местоположението и характеристиките на единиците на наблюдение на предварителния обход ще извършат 42 регистратори. На всеки регистратор ще бъдат определени обходни райони. В границата на тези райони регистраторът ще трябва да събере или да актуализира данните за сградите.