Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Шумен през 2019 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви достига 944 лв. за един декар, което е с 14.3% по-малко в сравнение с 2018 година. През 2019 г. средната цена на един декар ниви в страната е 1 053 лв., със 109 лв. по-висока от тази в област Шумен.