Основни данни за културата в област Кюстендил през 2019 година

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Кюстендил функционират 3 музея[1].

Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Кюстендил са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 150 хил. фондови единици. От тях цифровизирани са 3 511 фондови единици, което е с 0.9% повече в сравнение с предходната година. Общата полезна площ, на която са разположени експозициите на музеите в област Кюстендил е 7 291 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 128 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 8.7%. В дните със свободен вход са осъществени 9.1% от посещенията в музеите. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 2.9% в сравнение с предходната година.