Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Шумен към 31.12.2019 година

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Шумен функционират 5 заведения за болнична помощ с 933 легла, заведенията за извънболнична помощ са 39 с 42 легла, а другите лечебни и здравни заведения в областта са 4, без разкрити легла.