Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 952 лв. и нараства с 15.1% спрямо 2018 година. За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 39.2%.