Стартиране на предварителен обход за подготовката на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

В периода от 13 юли до 15 септември 2020 г. Националният статистически институт (НСИ), съвместно с общинските преброителни комисии, ще проведе предварителен обход за събиране и актуализиране на информация за жилищните сгради и адресите на територията на Република България, и в частност на област Добрич. Предварителният обход предхожда Преброяването на населението и жилищния фонд, което се провежда в изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (ЗПНЖФ2021), приет от 44-ото Народно събрание на 21.02.2019 г. и обнародван в ДВ, бр. 20/08.03.2019 г., както и при спазване на изискванията на Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд в държавите – членки на Европейския съюз.