Жилищен фонд в област Варна към 31.12.2019 година

 Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 100.7 хил. жилищни сгради или с 0.4% повече в сравнение с 2018 година. В градовете се намират 54.6% от всички жилищни сгради, а в селата – 45.4%. Жилищните сгради в областта представляват 4.8% от общия жилищен фонд в страната.