Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Добрич през 2019 година

Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига 2 041 лв. за един декар, което е с 20.3% повече в сравнение с 2018 година. Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г. средната цена на нивите в област Добрич е по-висока с 93.8 %. Спрямо предходната година през 2019 г.увеличение се отчита и на средната цена на земеделската земя – с 15.7% и продължава да бъде най-висока в цялата страна.