Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. в област София (столица)

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2019 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 559 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им намалява с 92, или 5.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 86.1%;
  • малолетни (8-13 години) – 13.9%;
  • момчетата са 1019, или 65.4%.;
  • учащи са 1 263 лица (81.0%);
  • в криминогенна среда живеят 590 деца (37.8%).