Култура – кина, телевизионна програмна дейност и музеи в Софийска област през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в Софийска област функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 84 826 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 324 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 19.5 с 9.3%. В дните със свободен вход са осъществени 7.9% от тях. Спрямо 2018 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са намалели с14.4%.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2019 г. е 72 души и се увеличава с 20.0% в сравнение с 2018 година.