Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в Софийска област през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2019 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 394 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им се увеличава с 11.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 308 лица (78.2%);
  • малолетни (8 – 13 г.) – 86 лица (21.8%);
  • момчета – 344 (87.3%);
  • момичета – 50 (12.7%);
  • учащи – 341 (86.5%);
  • в криминогенна среда живеят 190 малолетни и непълнолетни (48.2%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2019 г. малолетни и непълнолетни е 128, или 32.5% от всички водени на отчет лица, като 70.3% от тях са непълнолетни.