Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 864 лв., което е с 6.5% повече в сравнение с 2018 година. Цената на постоянно затревените площи се увеличава над 3 пъти.