Сто и четиридесет години българска статистика – есе

Сто и четиридесет години българска статистика. Що е то? Ако беше 140-годишен мъж, щеше да е прегърбен и белобрад старец, който се е нагледал на живота и мисли, че вече знае всичко и е време да иде на оня свят. Но не е мъж, и жена не е, не е и белобрад, нито прегърбен, а да се нагледа на живота, няма как и знае, че не всичко знае. Статистика… ето какво ни казва Уикипедия: „Математическа дисциплина, която изучава добиването на информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите. Статистическата дейност включва също планирането и организирането на събирането на данни чрез проучвания и експерименти. Статистиката възниква във връзка с нуждите на емпиричната наука и се отличава от повечето клонове на математиката по своята приложна насоченост“.