Жилищен фонд в област Шумен към 31.12.2019 година

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53.3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18.4 хил. жилищни сгради, а в селата – 34.9 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.6% от общия жилищен фонд в страната.