Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на март 2020 г. се увеличават с 0.3% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 25.8 хиляди.