Дейност на местата за настаняване през април 2020 г. в област Шумен

През април 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13.03.2020 г., в област Шумен са функционирали 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 349, а на леглата – 747. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 53.2%, а броят на леглата в тях – с 53.4%.