Дейност на местата за настаняване в област Варна през април 2020 година

През април 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13.03.2020 г., в област Варна са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.8 хил., а на леглата – 3.6 хиляди. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 76.3%, а на леглата в тях – с 90.4%.