Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2020 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на март 2020 г. намаляват с 3.9% спрямо края на декември 2019 г., като достигат до 15.3 хиляди.