Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 214.3 хил., от които 119.7 хил. са мъже, а 94.6 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 4.6%.