Жилищен фонд в област Бургас към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 104.0 хил. жилищни сгради, като спрямо 2018 г. броят им се увеличава с 206. В градовете се намират 48.3 хил. жилищни сгради, а в селата – 55.7 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.