Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 75.1 хил., от които 41.0 хил. са мъже, а 34.1 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.6%.