Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 36 жилища в тях и с 4 160 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 23 други сгради с 13 458 кв. м РЗП.