Индикатори за бедност и социално включване в област Шумен през 2019 година

През 2019 г., линията на бедност в област Шумен е 345.92 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 413.04 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 39.8 хил. лица, или 23.1% от населението в областта, при 22.6% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Сливен – 30.1%, Кюстендил – 28.8%, Враца – 27.7%, и Ямбол – 27.4%.