Население и демографски процеси в област Монтана през 2019 година

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Демографска ситуация в област Монтана през 2019 година:

• Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;

• Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;

• Намалява броят на живороденитe деца;

• Намалява броят на умрелите лица, но нивото на обща смъртност продължава да е твърде високо; • Намалява броят на сключените граждански бракове и на бракоразводите;