Образование в област Кюстендил през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са следните за област Кюстендил:

  • През учебната 2019/2020 година в детските градини са записани 3.1 хил. деца, като се наблюдава намаление от 1.1% в техния брой в сравнение с предходната година.
  • В началното образование (I – IV клас) се обучават 3.7 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 3.0 хиляди.
  • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 374 и 395 ученици.
  • Новоприети в професионалните училища и паралелки през учебната 2019/2020 година са 516 ученици.