Брой, структура и основни характеристики на населението в област Видин през 2019 година

Населението на област Видин към 31.12.2019 година е 82 835 души, което представлява 1.2% от населението на страната. По брой на население, областта се нарежда на последно място. В сравнение с 2018 г. населението намалява с 2 030 души, или с 2.4%.