Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица в област Сливен са 80.8 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 53.6% (при 56.6% общо за страната).