Дейност на нефинансовите предприятия в област Варна през 2018 година

1. Общ преглед

По данни на Националния статистически институт в област Варна годишен отчет за дейността през 2018 г. са представили общо 32 959 нефинансови предприятия, в които са заети 151 607 лица. Произведената продукция по текущи цени е на стойност 10 445 млн. лв., а нетните приходи от продажби достигат 17 652 млн. лева.