Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2020 година

През януари 2020 г. в областта са функционирали 216 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.5 хил., а на леглата – 10.8 хиляди. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 12.5%, а леглата в тях – с 16.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 81.9 хил., или с 35.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 69.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 61.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 45.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.7% от нощувките на чужденци и 31.2% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.1 и 23.2%.