Места за настаняване в Софийска област през декември 2019 година

През декември 2019 г. в Софийска област са функционирали 94 места за настаняване с общо 7 453 броя легла. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е с 2.2% повече. Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди се е увеличил с 12.0%, но е намалял броят на местата за настаняване от категория 3 звезди – с 12.0% и броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди – с 5.9%.

Реализираните приходи от нощувки през декември 2019 г. са близо 4 380 хил. лв., като 58.4% от тях са от български граждани.

В сравнение с декември 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 1.6%, като приходите от нощувки на чужденци са със 17.8% повече, а тези на български граждани са със 7.5% по-малко.