Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Добрич са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.2 хил., а на леглата – 4.7 хиляди. В сравнение с декември 2018 г. намаляват както общият брой на местата за настаняване – с 4.2%, така и броят на стаите и леглата в тях съответно с 9.4 и 9.5%.