Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 79.4 хил., от които 45.6 хил. са мъже, а 33.8 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.0%.