Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 70.9 хил., от които 39.6 хил. са мъже, а 31.2 хил. са жени