Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Кюстендил през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Кюстендил са 133.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 1.1%.