Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.