Дейност на местата за настаняване в област Бургас през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Бургас са функционирали 80 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.