Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. в област Шумен възлизат на 117.3 млн. евро, което е с 8.8% повече в сравнение с 2017 година.