Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Бургас са функционирали 75 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.