Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2018 година

По окончателни данни годишен отчет за дейността си през 2018 г. в НСИ са представили общо 7 109 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен.