Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Сливен през 2018 година

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Сливен са 146.0 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличават с 54.6%.