Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38 673, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната.