Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на септември 2019 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 16.3 хиляди.