Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Сливен през 2019 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2019 г. показват, че 77.2% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 75.1%, като за областта е отбелязан ръст от 2.0 процентни пункта спрямо предходната година.