Места за настаняване в Софийска област през септември 2019 година

През септември 2019 г. в Софийска област са функционирали 88 места за настаняване с общо 6 792 броя легла. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 12.9%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 9.7%, от категория 3 звезди – с 18.2%, а от категория 4 и 5 звезди – със 17.6%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2019 г. са 2 135 хил. лв., като 72.4% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 15.0%, като приходите от нощувки на чужденци са с 86.0%повече, а тези от български граждани – с 0.4% .

В сравнение с месец август 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 28.0%, като приходите от нощувки на български граждани са с 31.9% по-малко, а тези от нощувки на чужденци – с 15.4%.