Дейност на местата за настаняване в област Сливен през септември 2019 година

По данни на Националния статистически институт през септември 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.