Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. в област Плевен са приключили делата за 1 427 извършени престъпления. Делата за 601 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 595 – с условно осъждане, за 14 – с оправдаване, за 12 – с прекратяване, и за 205 – с освобождаване от наказание.