Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Добрич са регистрирани 137 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 168, а на загиналите – 21 души. Делът на пътнотранспортните произшествия, на ранените и на загиналите от общия брой за страната е съответно 2.0, 2.0 и 3.4%. В сравнение с 2017 г нарастват както пътнотранспортните произшествия, така и броят на ранените лица в областта съответно с 2.2 и 3.1%, докато броят на загиналите намалява с 4.5%. По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2018 г., област Добрич се нарежда на 16-то място сред областите в страната.