Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. на територията на област София (столица) са регистрирани 12 081 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 12.7%. През годината са настъпили 798 тежки произшествия, при които леко ранени са 613 души, тежко ранени са 377, а загинали – 51 души. В сравнение с 2017 г. броят на загиналите и тежко ранени лица нараства съответно с 37.8 и 22.8%, а на леко ранените лица намалява с 30.1%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали София (столица) заема първо място в страната.

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област София (столица) е 11.9%, на ранените – 11.7%, а на загиналите – 8.3%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 717, или 89.8% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 506, или 70.6%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месеците януари и май – по 76, или 19.0% от общия брой ПТП, а най-малък през месец декември 50, или 6.3%. През месец януари ранените лица са най-много – 104, или 10.5% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец ноември – 8, или 15.7% от общия брой загинали през годината.