Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2019 г. е 58.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 3.7 процентни пункта. През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 114.6 хил., от които 62.0 хил. са мъже и 52.7 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 5.3 %, като с 2.6 % нараства броят на мъжете и с 8.9 % – този на жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2019 г. е 79.2 %, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. нараства с 5.6 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2019 г. в Софийска област са 113.7 хил., като 61.3 хил. от тях са мъже и 52.4 хил. – жени.